Termo tuneli

Ova automatska mašina je namenjena za pojedinačno i grupno pakovanje proizvoda u foliju, koja ima sposobnost termičkog skupljanja tako što prijanja uz proizvod i zaštićuje ga od spoljašnjeg uticaja, a kod grupnih pakovanja ostvaruje i dobru homogenost pakete.

Prema vrsti pogonskih elemenata ovo je mehaničko pneumatska mašina. Napravljena je od čelika koji je predviđen za ovakve namene koje se koriste u prehrembenoj i hemijskoj industriji.

Termo tunel ja automatska mašina i sastoji se iz nekoliko jedinica – uređaja koji sačinavaju funkcionalnu celinu. Jedinica za oblaganje folijom se sastoji iz nosača kotura gornje i donje folije, pegle za zavarivanje i otsecanje folije. Proizvod se ulaže a preko transportne trake vrši se automatsko guranje kroz film folije, a zatim se spušta pegla i vrši se zavarivanje i otsecanje folije. Komora za termoskupljanje je postavljena na postolje transportera, a u njoj se vrši termoskupljanje folije. Vazduh u komori se zagreva električnim grejačima, njegova cirkulacija sa ostvaruje aksijalnim ventilatorom, a temperatura se reguliše pomoću termoregulatora. Koristi se specijalan sistem recikulacije vrućeg vazduha, sistem štedi značajnu količinu energije i ima visoki kapacitet skupljanja. Komora je termički izolovana. Jedinica za hlađenje paketa se nalaze iza komore i služi da ohladi foliju kojom je paket obmotan, hlađenje se vrši u struji hladnog vazduha koju ostvaruje ventilator. Prihvatni sto sa valjcima se nalazi u produžetku žičanog transportera.