previous arrow
next arrow
Slider

Pasirka za voće i povrće

  • Pasiranje jabuka, šljiva, krušaka, višanja, kajsija, šipuraka i drugog koštičavog voća, kao i paradajza
  • Pasirka ima ulazni deo s košem i pogonom radnog vretena i haubu u kojoj se izvršava pasiranje rotirajućim lopaticama. Na početnom delu radnog vretena ugrađena je spirala koja potiskuje voće u haubu i ujedno ga razbija ukoliko je krupnije
  • Lopatice su postavljene tako da voće gnječe uz sito i mekanu masu potiskuju kroz sito, a čvrste delove ploda koštice i peteljke postepeno guraju prema izlazu iz sita
  • Izborom veličine otvora na situ može se dobiti pasirana masa i bezkožice voća, ili da se samo odvoji koštica, ako se od šljiva peče rakija
  • Po narudžbini mogu se napraviti pasirke većih ili manjih kapaciteta
  • Materijal je INOX čelik