Duplikatori

Duplikator predstavlja sud u kome se vrši zagrevanje i/ili homogenizacija odabranog materijala. Dizajniran je kao sud sa dve nezavisne komore u plaštu, odnosno tri zida. Unutrašnji zid, u kontaktu sa materijalom koji se procesuira, izrađen je od nerđajućeg čelika,kiselootpornog-antimagnetnog, u kvalitetu AISI304.

U prvoj komori zida duplikatora nalazi se fluid za grejanje, u koji se može ubaciti voda – za temperature grejanja do 90°C, ili termoulje –za temperature grejanja do 150°C.

U drugoj komori se nalazi tvrdo presovana kamena vuna debljine 5cm koja služi kao izolator suda i za cilj ima da poveća njegovu energetsku efikasnost. Spoljašnjost duplikatora je izvedena takođe od nerđajućeg čelika, radi njegovog lakšeg održavanja.

Duplikator je opremljen digitalnim termoregulatorom za kontrolu temperature, i to merenjem na dve pozicije: u prvoj komori duplikatora koja sadrži grejni medijum, i u unutrašnjosti duplikatora u kojoj se meri temperatura materijala koji se procesuira. U zavisnosti od željenog režima održavanja temperature, uobičajeni radni opseg je u intervalu od 5C ali može biti i manji.

Duplikator je opremljen i mešačem koji se sastoji od motora koji je preko reduktora broja obrtajavezan sa osovinom mešača u duplikatoru. Mešač meša materijal u horizontalnoj ravni, a zahvaljujući posebno izvedenim perajima na mešalici ostvaruje se i mešanje u vertikalnoj ravni. Osovina mešača nalazi van centra suda i sprečava da se masa bez mešanja okreće u mestu. Ubacivanje sirovina je moguće sa gornje strane duplikatora a ispuštanje preko ugrađene slavine na dnu, u nultoj tački koja obezbeđuje da u sudu nema zaostalog fluida nakon ispuštanja. Slavina za ispuštanje je u standardnoj ponudi prečnika 2 cola sa kugličastim ventilom. Prema potrebi kupca moguće je napraviti dva nezavisna ispusna ventila na različitim visinama za slučaj potrebe odvijanja procesa taloženja i separacije u duplikatoru.

• Duplikator se priključuje na trofazni priključak 400V
• Duplikatore izrađujemo u različitim zapremina, a standardne zapremine su 100L, 200L, 300L, 500L, 700L, 1000L, 1500L itd
• Duplikatore izrađujemo i prema vašim specifičnim zahtevima i potrebama, bilo da su to primenjeni materijali, dimenzije, konstrukciona rešenja i sl