Četkara

MAŠINA ZA ČIŠĆENJE BELE SEMENKE

Iz koša semenke ulaze u stabilan valjčast  bubanj od perforiranog lima. Na vratilu koje prolazi kroz osu bubnja postavljene su na čeličnim nosačima 4 četke. Svaka četka ima dužinu kao i bubanj. Na bubnju su na bočnoj strani isečena dva otvora veličine 220x400mm. Otvori se zatvaraju poklopcima na kojima je nalepljen abrazivni papir (šmirgla), radi pojačanja kvaliteta čišćenja semenki. Bubanj je na rastojanju 10mm obavijen limenom oblogom, koja je sa donje strane otvorena radi ispadanja otpada, a na gornjoj strani ima cev spojenu sa usisnim ventilatorom. Očetkana zrna izlaze kroz otvor pri dnu bubnja. Na izlaznom utvoru je ugrađen aspirator koji usisava ljuspice i šuplja zrna semenke, a zdrava zrna padaju u sud. Otpad koji usisava ventilator se vodi u ciklon gde se, zbog nagle promene brzine vazdušne struje, taloži na dnu.