Politika privatnost

Kompanija TS Steel Cube, vodeći računa o svojim posetiocima, na osnovu svoje Politike privatnosti želi da zaštiti njihovo pravo na zaštitu podataka, prilikom prikupljanja, korišćenja, održavanja i objavljivanja informacija dobijenih od posetilaca. U skladu sa Opštom direktivom o zaštiti podataka Evropske Unije (General Data Protection Regulation „GDPR“) koja je stupila na snagu 25. maja 2018. godine, uređuje se obrada ličnih podataka prilikom slanja newslettera(biltena), ažuriranja informacija na sajtu, slanja obaveštenja i poziva putem e-maila i svih drugih vidova korišćenja ličnih podataka, radi pružanja usluga i unapređivanja svih vidova poslovanja. Cilj je stvaranje sigurnije, bezbednije i kvalitetnije sredine za posetioca.

Informacije koje se prikupljaju:

 • Ime i prezime / naziv kompanije
 • e-mail adresa
 • IP adresa*

Scenariji pri kojima se informacije prikupljaju:

 • kontakt forma
 • Google Analytics*

Cilj prikupljanja i obrade informacija:

 • adekvatna obrada zahteva za kontaktiranje
 • analiza posećenosti radi unapređenja vebsajta

Lični podaci će biti obrađivani od strane:

TS Steel Cube
Partizanskih Kurira 1,
37240 Trstenik, Srbija
Odgovorno lice: Sava Rakonjac
Kontakt: +381 62 638 481
savarakonjac@tssteelcube.rs

Prikupljanje i obrada ličnih podataka se vrši na osnovu date saglasnosti, koja je izričita, nedvosmislena i dobrovoljna.

Vaša prava u skladu sa GDPR:

 • Pravo da budete obavešteni da li se Vaši podaci koriste za obradu i u koje svrhe;
 • Pravo na pristup ličnim podacima i informacijama;
 • Pravo na ispravku (pravo da zatražite ispravku svih netačnih podataka koji se na Vas odnose);
 • Pravo na zaborav (pravo da zatražite da se obrišu Vaši podaci ukoliko povučete saglasnost, podaci više nisu nužni, uložite prigovor ili obrada nije u skladu sa zakonom);
 • Pravo na prenosivost podataka;
 • Pravo na prigovor Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;
 • Pravo na povlačenje saglasnosti.

Zaštita informacija

Administrator tssteelcube.rs vebsajta će preduzeti sve razumno neophodne korake da osigura zaštitu vaših podataka u saglasnosti sa GDPR.

Promene Politike privatnosti

Administrator veb-sajta tssteelcube.rs ima diskreciono pravo da po potrebi ažurira Politiku privatnosti, i u skladu sa tim izmeni datum ažuriranja na sajtu.

Ukoliko želite da povučete Vašu saglasnost ili dobijete informacije vezane za Politiku privatnosti, možete to učiniti:

Datum ažuriranja Politike privatnosti je 30. maj 2019. godine.